www.hulpbijeetproblemen.nl

Voor iedereen altijd de meest passende hulp

Hulpbijeetproblemen.nl biedt iedereen met een eetprobleem of eetstoornis hulp: of je nou te maken hebt met een eetbuienstoornis (Binge Eating Disorder), Boulimia Nervosa, Anorexia Nervosa, of een ander eetprobleem. Het maakt niet uit hoe omvangrijk jouw worsteling met voeding, je zelfbeeld en of je lichaamsbeeld is. GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula biedt je hulp met de jongerenwebsite Proud2Bme, het zelfmonitoringsprogramma Featback, ervaringsdeskundigen en behandelingen bij ons centrum in Leiden als dat nodig is.

Proud2Bme is een betrouwbare, interactieve website voor jongeren die op wat voor manier dan ook te maken hebben met een eetprobleem.

Featback is een online zelfhulpprogramma dat geschikt is voor iedereen die worstelt met eten, gewicht en figuur.

Ervaringsdeskundigheid is een team van mensen die hersteld zijn van een eetstoornis en nu hun ervaring en deskundigheid inzetten ter ondersteuning van mensen die te maken hebben met een eetprobleem.

Mensen met een eetstoornis kunnen bij ons terecht voor een behandeling.

  Proud2Bme Featback Ervaringsdeskundigheid Behandeling in het centrum
Vanuit huis mogelijk  
Intake vereist      
Contact met professionele hulpverleners
Via e-mail, chat en/of forum

Via e-mail en/of chat
 
Face-to-face
Contact met ervaringsdeskundigen
Via e-mail, chat en/of forum

Via e-mail en/of chat

Via e-mail, telefonisch en/of face-to-face

Via e-mail, telefonisch en/of face-to-face
Contact met deelgenoten
Via e-mail, chat en/of forum

Face-to-face

Face-to-face